Köp & villkor

Garantier

Vimmerby Bildemontering AB står inte för demontering eller monteringskostnader på delar som köpts via oss oavsett orsak till reklamation. Vi ersätter inte frakter (frakt/returfrakt) av varor som köpts via oss oavsett orsak till reklamation/återlämning.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med de samma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning

Är beställaren under 18 år ska målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomfördes. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Priser

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot förskottsbetalning (dvs betalning innan leverans). Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar (se Totalsumma i kundvagnen), enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider

Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris som kund fått bekräftat, alternativt stryka ej leveransbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. Ifall en köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa köpevillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leverans

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige ifall ej annat avtalats.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt som ordern effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till att den då som ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är ifall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara som specialbeställts för kund är ej möjlig efter det att vi beställt från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Garantier/Ångerrätt

Vi följer distans- och hemförsäljningslagen och enligt den har du rätt att ångra köpet i 14 dagar, när du handlar inom Sverige. Om du handlar från något annat EU-land, exempelvis via internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare. Vill du veta mer om handel över gränserna, läs mer på Konsument Europas webbplats. Länk hittar du här: konsumenteuropa.se

Bränsle eller elektriska detaljer återtas ej.

Ett krav för ångerrätt på övriga delar utom bränsle och elektriska detaljer är:
· Däcken/Fälgar/Varan ska vara i oanvänt skick.
· Däcken/Fälgar/Varan får inte ha varit monterade, det får inte heller ha förekommit försök till montage.
· Däcken/Fälgarna/Varan måste paketeras i original emballage samt original kartonger.
· Vi står EJ för frakt samt returfrakt vid återlämnande/byte av vara/varor.

Återtagningsavgift uttas på 20% av varans värde (Dock lägst 100:-). Vi står inte för kostnaden för demontering och montering av våra varor.

Var vänlig och skicka oss inga Däck/Fälgar/Varor, utan informera oss innan.

E-post: info@vimmerbybildemontering.se

Detaljer som plockats isär eller där yttre åverkan gjorts återtages ej/lämnas ej garanti på.

Vi tar ekonomiskt ansvar om varan kommer bort eller skadas under leveransen till dig. Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan av eventuella skador. Ser du att kartongen eller varan är skadad vid leveranstillfället så ska du anmäla det direkt till ansvarig transportör vid mottagande av vara (spara reklamationsnumret som du får från transportören). Om reklamation inte görs vid mottagning av fraktskadad vara, frånsäger vi oss allt ansvar för varan samt transportproblem!

Vi lämnar 1 års garanti på Däck/Fälg/Nya bildelar (avser fabrikationsfel). Begagnade varor lämnas 30 dagars garanti.

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist emellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Returer

Fyll i formuläret nedan och klicka på skicka. Du kommer sedan att få ett returnummer av oss som du märker paketet med.