Om oss

Återvinning och försäljning av begagnade bildelar

Vimmerby Bildemontering startades 1989 och är helt inriktat på återvinning samt försäljning av begagnade och kontrollerade bildelar upp till årets modell – till fördelaktiga priser. Vi är certifierade av SBR Branschcertifiering. Företaget sysselsätter för närvarande 19 medarbetare som alla arbetar med den gemensamma filosofin: Miljö, service och prismedvetande.

Vår affärsidé
Vår affärsidé är att återvinna så stor procentdel av inkomna fordon som idag är tekniskt möjligt för att tillföra bilbranschens kretslopp maximal mängd återanvändningsbara delar. Vi samarbetar med verkstäder och försäkringsbolag gällande skadade bilar. Försäljning sker både mot verkstäder, bildemonteringar och privatpersoner.

Vårt systerbolag
Styrdon i Sverige AB är vårt systerbolag och hjälper er med programmering, anpassningar samt renovering av styrdon. Läs mer om Styrdon här: styrdon.se

Däckhotell
Däckhotell inkl. skiftning, tvätt och förvaring kostar 500kr/säsong (Vi bjuder på första säsongen för nya hotellkunder). Vid köp av en komplett uppsättning nya däck ingår en säsongs förvaring. Vi har däck från de största leverantörerna i branschen.

Del av något större

Vi tillhör koncernen Autocirc – som är störst i Europa på att skapa återvinningscykler i bildelsindustrin.

Vill du läsa mer om Autocirc – klicka här.

Varje del räknas

Tillsammans med Autocirc bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Vårt jobb är att återinföra fungerande delar till marknaden i enlighet med framtidens cirkulära ekonomi – och det ska göras på ett så ansvarsfullt och kvalitativt sätt som möjligt.

SBR Branschcertifiering

Branschcertifieringen är ett frivilligt branschanpassat ledningssystem för bildemonterare. Det syftar till att branschföretagen som uppnår en certifiering skall ha ett systematiskt och förbättringsinriktat arbetssätt för sitt miljö- kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Branschcertifieringen är uppbyggd enligt samma struktur som ISO 9001:2000 och ISO 14001. För att göra certifiering mer värdefull har även krav kopplat till arbetsmiljö och brandskydd inarbetats i standarden. Certifieringen innebär att nivån är likvärdig den som ISO föreskriver, men där vi har anpassats den till vår bransch. Flertalet av kraven i ISO 9001 och ISO 14001 är med i branschcertifieringen.